19 Čvn

[:en]His career started in 2004. Since 2007, he travels the European races, in which represents the Czech Republic and promoted at international level. In 2009 he joined the team BMX Show, which annually with touring dozens of sites mainly in the Czech Republic (and beyond) that at various events represented his sport and sponsors to the general public.[:cs]Svojí kariéru odstartoval v roce 2004. Od roku 2007 cestuje po evropských závodech, na kterých reprezentuje Českou republiku a prosazuje se na mezinárodní úrovni. V roce 2009 se stal členem týmu BMX Show, s kterým každoročně objíždí desítky míst hlavně v České republice (ale i mimo ni) aby na různých akcích reprezentoval svůj sport a sponzory široké veřejnosti.[:]